• Έρευνες – Μελέτες

    Η A.T. MANAGEMENT προσφέρει στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών συντονισμού και υλοποίησης εξειδικευμένων ερευνών – μελετών στα πλαίσια προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών.

     

    Συγκεκριμένα η Α.Τ. Μanagement:

     

    Συντάσσει Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. Εκπονεί Μελέτες οργάνωσης και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων. Αναλύει τις ανάγκες και συντάσσει επιχειρηματικά και επενδυτικά σχεδία. .