Η A.T. MANAGEMENT ιδρύθηκε το 2010 από τον Αλέξανδρο Τσιατσιάμη και μία ομάδα έμπειρων στελεχών με μακρά εμπειρία στο χώρο της ανάπτυξης και των χρηματοδοτικών εργαλείων που την υποστηρίζουν. Πρόκειται για μια πρωτοπόρο, ανεξάρτητη, ιδιωτική εταιρεία υπηρεσιών συμβούλων εξειδικευμένη στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων και έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών (χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ, EuropeAid, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Παγκόσμια Τράπεζα, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κ.ά.).

Η A.T. MANAGEMENT διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, την εμπειρία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές για να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.